Søknadsfrist
Søknadsfristen er (2019) 12. februar.

Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge
Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som administrererav Erasmus+: Aktiv Ungdom.

Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge støtter prosjekter med ungdom (13-30 år) og de som jobber med ungdom. I 2018 hadde de ca 36 millioner kroner til fordeling i Norge.

Erasmus+
Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020. Dette er en en økning på 40 prosent sammenlignet med forrige periodes programmer. 10 prosent av budsjettet går til ungdom.

Du finner mer informasjon her: Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge