Små prosjekter
Sbanken ser etter prosjekter der midlene gjør en forskjell. De støtter heller flere små ideer enn noen få store.

Hvem har størst mulighet?
Det beste er om søkerne er unge. Dersom du har et prosjekt hvor ungdom inkluderer annen ungdom tror vi du ligger godt ann.

Hvem har fått?
Her skal vi veldig kort presentere tre eksempler:

 • Høyt og Gøyt på Kvamskogen
  AKE (aktiv, kreativ, endring) jobber med barn og ungdom som har ulike utfordringer. De søkte Framgang sammen om midler til aktivitetsutstyr og bod til sin hytte på Kvamskogen utenfor Bergen.
 • Opplevelser verdt å dele
  ULVIS er en frivillig organisasjon på Askøy utenfor Bergen som arrangerer aktiviteter for ungdom som av ulike årsaker ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Fokuset er læring, vennskap, inspirasjon og selvrealisering. De bruker naturen som utgangspunkt for å gi ungdommene gode opplevelser.
 • Hvordan hindre at ungdommer dropper ut?
  Vi trenger hjelp til å beholde ungdommene i idrettslaget. Nå dropper flere ut på grunn av dårlig økonomi og forventninger om kjøp av idrettsutstyr. Kan vi få hjelp til å hjelpe, spurte Kongsvinger Fortress.
 • Hjertesyke barn
  Foreningen for hjertesykebarn Hedmark takker stiftelse Framgang sammen for støtten. Vi sender takken videre til deg som sparer i Framgang sammen fondet. Det er du som gjør det mulig :)

Se mer her: Framgang sammen