Om Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner. Målet er en frivillighetspolitikksom sikrer vekst og utvikling i frivilligheten. Forumet mener frivilligheten er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. 

Forumet arbeider for at alle deler av frivillig sektor skal få bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 medlemsorganisasjoner, som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Forumet fremmer sivilsamfunnets og de frivillige organisasjonenes interesser.

Mer info her: Frivillighet Norge