Hvem får støtte?
Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokalt tiltak og nasjonalt i Norge.

Hvor mye
Siden 2002 har stiftelsen bidratt med over 4 milliarder kroner til allmenn nytte.

Ny tilskuddsordning
Arenaer for tilhørighet er et nytt satsningsområde for Sparebankstiftelsen DNB. Her kan frivillige organisasjoner i samarbeid med skoler og bibliotek på Østlandet søke om støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge. Tiltaket det søkes om støtte til skal foregå på skolens eller bibliotekets område.

Søknadsfrist: 30. mai.

Du må logge inn i søknadsportalen for å finne mer info. Logg inn

Stiftelsens andre støtteordninger
LOKALE TILDELINGER PÅ ØSTLANDET
Stiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

NNASJONALE TILSTELNINGER
Det kan søkes om pengestøtte til store prosjekter av nasjonal betydning hele året. Dersom du ønsker å søke om penger til et nasjonalt prosjekt, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring oss. Kontaktinfo til ansatte som jobber med tildelinger.

EKSEMLER PÅ PROSJEKTER SOM HAR FÅTT STØTTE

  • Flere matkultursentre for barn
  • Fuglekasseverksteder over hele landet
  • Mer sang i barnehagen
  • Økt fysisk aktivitet i ungdomsskolen
  • Ung botaniker — Kunnskap om ville vekster
  • Sosialt fellesskap rundt streetdance
  • Økt arbeidslyst i Østfoldskoler

Mer info her: Sparebankstiftelsen DNB