Du kan enten gå rett til kommunens hjemmesider eller du kan gå via Servicetorget. Servicetorget finner du her:

Servicetorget

Velger du servicetorget finner du kommunen ved å klikke fylket og deretter klikker du kommunen du skal søke støtte fra.

Når du kommer til kommunens hjemmesider så er det sannsynligvis et søkefelt et sted. Forsøk med søkeord som «tilskudd», «forening», «støtteordninger» eller lignende.

Vår korte undersøkelse tyder på at «tilskudd» er det best søkeordet.