Søknadsfrist og støttebeløp
Storebrand støtter gode formål og prosjekter som de mener gir en fremtid å glede seg til. Neste søknadsfrist er 1. oktober 2018, og du kan søke om inntil 50.000 kroner.

Storebrand er Nordens ledende aktør innen pensjon, langsiktig sparing og forsikring. «Vi heier på»-konkurransen er et av flere aktiviteter selskapet har for å støtte opp om gode prosjekter innen miljø, samfunn, læring, utvikling, liv og helse.

Hva er «Vi heier på»-konkurransen?
«Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland.

Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfristene 01.04 og 01.10.

Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot.

Innsendte søknader vurderes av en sammensatt jury fra Storebrand.

Hvem kan søke om støtte?
Enkeltpersoner, lag og foreninger som evner å sette i gang spesielt samfunnsnyttige tiltak på lokalt og nasjonalt plan.

Storebrand premierer spesielt de som evner å tenke bærekraftig. Med det menes prosjekter som har et langsiktig perspektiv med god bruk av tid og ressurser i planlegging og gjennomføring.

Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver, tiltak for enkeltpersoner (for eksempel studieturer, enkeltpersoners utdanning og karriere) eller kommersiell idéutvikling og virksomhet.

Tidligere mottakere
Karmøy Røde Kors: Sykling med eldre på institusjon i Karmøy. Målet med prosjektet er at beboere ved sykehjem i Karmøy Kommune skal få en mer aktiv hverdag og komme seg ut i frisk luft.

Marianne Albertine Korsan Christoffersen: SoPro. Start NTNU er en frivillig, non profitt studentorganisasjon som jobber overordnet med innovasjon og entreprenørskap. De ønsket støtte til SoPro, ett av deres arrangementer, som har som mål å komme opp med ideer som løser samfunnsproblemer.

Stiftelsen YES Kilimanjaro: Matauk for verdige liv. Målet med prosjektet er å gi utviklingshemmede et verdige liv i Kilimanjaro i Tanzania, ved å bygge en planteskole for opplæring.

Thea Emilie Bergem: Det lille ekstra — Ullensaker. Prosjektet går ut på at klasse 2HAA på Jessheim videregående skole drar på tur med eldre fra «Det lille ekstra». I år var det 50 eldre påmeldte, samt 15 elever og 2 lærere.

RaskBergen: Tidlig start. Tidlig start er et prosjekt som har som mål å utvide deres ressurslager med pulk, ski for de minste, bæremeiser og annet liknende utstyr, slik at flere småbarnsfamilier får muligheten til å gå på tur i fjellet i vinter.

Yourway: PolarPod. Hensikten med PolarPod er å fordype seg i problemstillinger rundt polarekspedisjoner fra historisk og moderne tid, og formidle det på en fengende måte i et tilgjengelig format.

Mer info hos Storebrand.