Organisasjon for folkemusikk og folkedans
FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans er en sammenslutning av Landslaget for Spelemenn og Norsk Folkemusikk- og Danselag.

Organisasjonen har ca 4.500 enkeltmedlemmer og 150 lokale spel- og danselag. Organisasjonen arbeider for folkemusikken og folkedansen i Norge.

«Vi vil engasjere medlemmer og publikum gjennom å vise mangfald, eigenart, aktivitet, musikkglede, danseglede, og framstå som ein livskraftig, moderne kulturorganisasjon med røter i tradisjon»

Mer info finner du her: FolkOrg