My Image

Nyheter

Members fra Zoft Zircus

Members er et administrativt program for foreninger og lag. Programmet har medlemsliste, kontingentutsending, fakturering og regnskap.

Åpne

Aktiv ungdom i Norge

Søk støtte til ditt prosjekt fra Erasmus+: Aktiv Ungdom. Du kan søke dersom du er mellom 13 og 30 år eller jobber du med ungdom.

Åpne

Støtte fra kommunen

Du kan lete etter støtteordninger på din kommunes hjemmesider. Gå inn på kommunens hjemmesider og søk etter «tilskudd» eller «støtte».

Åpne

Vips for lag og foreninger

Vipps er perfekt for lag og foreninger. 2,8 millioner nordmenn har lastet ned Vipps, og det vippses over 360.000 ganger hver dag.

Åpne

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DnB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

Åpne

FolkOrg for folkemusikk

FolkOrg arbeider for folkemusikken og folkedansen i Norge. Foreningen skal styrke deres rolle og vilkår i samfunnet.

Åpne

Vi heier på

Søk økonomisk støtte til det du brenner for! Storebrand investerer i, og belønner, fremtidens vinnere. Er du en av dem?

Åpne

Momskompensasjon

Ordningen skal dekke kostnader foreninger har til mva ved kjøp av varer/tjenester etter enkelte fradrag. Søknadsfrist må sjekkes..

Åpne

Framgang sammen

Sbanken støtter ideer som gjør at barn og unge i Norge ikke opplever utenforskap. Utdeling 2 ganger pr. år. Første er søknadsfrist 22. april.

Åpne

Bankkonto

En forening trenger fort en bankkonto. Hvilke forberedelser må du gjøre? Hva er kravene? Kan du få Vipps eller låne en betalingsterminal?

Åpne