Mål
Stiftelsens mål er at Norge skal bli et tryggere samfunn og at flere får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Søknadsfrist
Søknadsskjemaet åpner i slutten av mai og søknadsfristen er 15. september.

Innsatsområder
Stiftelsen støtter prosjekter som bidrar til at færrest mulig skades eller dør i ulykker. Dette omfatter alle typer forebyggende tiltak for barn og ungdom, eksempelvis opplæring innen trafikksikkerhet. Videre støtter stiftelsen tiltak som styrker det frivillige beredskapsarbeidet, samt tiltak som styrker befolkningens førstehjelps- og livredningskompetanse.

Søknaden
De viktigste kravene til søknaden er at det er utarbeidet et tydelig mål for prosjektet. Tiltaket må selvfølgelig være i tråd med Gjensidigestiftelsens innsatsområder og gavepolitikk.

Byggeprosjekter
Gjensidigestiftelsen kan gi midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for eksempel ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus og lignende.

MER INFO HER